Etapa V 2020

Activitatea V1 Activități conexe celor de cercetare-inovare


In această activitate sunt cuprinse: servicii de asistență în domeniul inovării: spaţii de lucru, bănci de date, biblioteci, inclusiv modernizarea și informatizarea bibliotecii INCD GeoEcoMar, formare profesională privind transferul de cunoștințe (pentru managementul calității și managementul proiectelor naționale și internaționale), finalizarea unei bănci de date cu informații provenite din analiza sistemului fluviu-delta-mare, protejare a 4 drepturi de autor pentru brevete.


Activitatea V1.2 Activități suport pentru cercetare


Pe baza inițierii unor noi domenii și continuării celor tradiționale ale institutului, precum și stagiile efectuate de tineri cercetători și participări la conferințe naționale și internaționale, se vor redacta lucrări științifice. Acestea vor fi prezentate la conferințe indexate și publicate în reviste internaționale cu un factor semnificativ de impact. Această activitate constă și din accesarea unor arhive, biblioteci, publicații, baze de date și alte surse pentru informare. Pe baza acestei activități, va crește vizibilitatea internațională a institutului.

 

Activitatea V1.3 Organizare Conferință Internațională: Sisteme europene fluvii-delte-mări


Această activitate constă din organizarea Conferinței internaționale: Modificări climatice regionale și globale în arealul ponto-euxinic. Se intenționează organizarea unei conferințe de către INCD GeoEcoMar, cu participarea unui număr important de invitați din țară și din străinătate. Fondurile alocate din acest proiect  vor fi utilizate pentru organizarea conferinței, redactarea programului, a volumului de abstracte, precum și pentru publicarea volumului conferinței (în revista Geo-Eco-Marina, indexata SCOPUS, Google_Scholar, etc.). Participarea cercetătorilor din INCD GeoEcoMar cu lucrări va da posibilitatea valorificării şi difuzării cunoștințelor și rezultatelor de cercetare obținute pe tematica institutului. Un rol important va reveni tinerilor cercetători din INCD GeoEcoMar, care își vor prezenta rezultatele cercetărilor în cadrul unei importante comunități științifice naționale și internaționale.