Etapa IV 2020

Activitatea IV.1 Activități conexe celor de cercetare-dezvoltare


Achiziție echipament Șalupa de cercetare "Carina" pentru probare apă, sedimente și instalarea de echipamente de cercetare imerse sau/si imerse în situ.


Echipamentul este necesar pentru prelevare probe  de sedimente și apă, pentru analize multidisciplinare. Probarea se va realiza în domeniul deltaic, fluvial și zona marina costiera, la standarde internaționale.


Activitatea IV1.2 Activitate de inovare

 

Eveniment de comunicare şi popularizarea ştiinţei: Scoală de vară în Delta Dunării cu participare națională și internațională
La acest eveniment vor participa studenți, masteranzi și doctoranzi, pentru a fi inițiați în geostiinte în general, și în geoecologia sistemului fluviu-delta-mare în special. Vor fi invitați tineri din institute de cercetare și universități din țară și din universități prestigioase din UE. Tinerii cercetători din INCD GeoEcoMar, alături de cercetătorii seniori, vor prezenta realizări, concepte. în afara de partea teoretică, va fi și o parte practică, de prelevare probe apă și sediment, cu ajutorul noului echipament achiziționat în acest proiect.


Activitatea IV1.3 Activitate suport pentru cercetare -Mobilități

 

Această activitate constă din accesarea unor arhive, biblioteci, publicații, baze de date și alte surse pentru informarea asupra unor domenii noi care vor fi lansate în cadrul cercetării de excelența a acestui proiect, precum si inițierea în (1) Analiza noilor concepte de eco-hidraulică, (2) Analiza modalității prin care flora și fauna acvatică, bentală și planctonică, interacționează cu apa și sedimentele. Se propune de asemenea efectuarea unor stagii de către 5 tineri cercetători ai INCD GeoEcoMar. Vor fi abordate noi domenii de C-D și se vor forma noi echipe de cercetători de excelență.