Etapa III 2019

Activitatea III1 Activitate suport pentru cercetare


Vor avea loc mobilități pentru inițiere asupra unor domenii noi care vor fi lansate în cadrul cercetării de excelența a acestui proiect, pentru (1) Studiul poluanților emergenți în sistemul Dunăre – Delta Dunării – Marea Neagră (ex. microplastice, substanțe cu impact nociv asupra organismelor), (2) Utilizarea tehnicilor satelitare oferite de către misiunile SENTINEL și programul COPERNICUS pentru analiza detaliată a proceselor sedimentologice, geochimice și biogeochimice care au loc în macrosistemul Dunăre-Deltă-Marea Neagră Astfel, vor fi abordate noi domenii de C-D și se vor forma noi echipe de cercetători de excelență.


Activitatea III1.2 Activitate suport pentru cercetare


Pe baza inițierii unor noi domenii și continuării celor tradiționale ale institutului, precum și a stagiilor efectuate de tineri cercetători și participări la conferințe naționale și internaționale, se vor redacta lucrări științifice. Acestea vor fi prezentate la conferințe indexate și publicate în reviste internaționale cu un factor semnificativ de impact. Pe baza acestei activități, va creste vizibilitatea internațională a institutului.


Activitatea III1.3 Activitate de inovare


In cadrul acestei activități se va realiza implementarea unui sistem de management integrat.

Se vor realiza următoarele: recertificarea sistemului de management al calității ISO 9001, ISM. Implementarea unui sistem de management integral precum și a sistemului de management integrat cu standardele SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008;  Mai buna implementare a Sistemului de control intern/managerial.