Etapa II 2019

Activitatea II1 Activitate conexă celor de cercetare-dezvoltare


Achiziție echipament Multibeam ecosondor multifascicul (multibeam echosounder)


Unul din factorii de progres majori în domeniul geoștiințelor, al geologiei și geo-ecologiei marine, domenii extrem de complexe prin multitudinea de parametri care condiționează evoluția geo-sistemelor, este progresul în domeniul echipamentelor și pachetelor de programe de calculator dedicate investigațiilor în situ a mediului marin. Mediul geologic marin se află sub apă, condiții care în care cele mai eficace metode pentru studiul morfologiei și structurii de detaliu a mediului geologic sunt metodele acustice. GeoEcoMar are în dotare echipamente de cercetare din această categorie, dar sunt vechi (14-22 ani vechime) și de aceea sunt perimate tehnologic și fizic. INCD GeoEcoMar trebuie să-și aducă la zi aceste echipamente și de aceea propunem achiziția unui ecosondor multifascicul cu capabilitatea înregistrării coloanei de apă și a intensității retroîmprăștierii  - backscattering, a altor echipamente seismo-acustice (cu accesorii), funcție de bugetul aprobat. Acest echipament va fi de importanță regională pentru studierea părții de NV a Mării Negre, precizăm că țările riverane de la Nord și Sud de România (Ucraina și respectiv Bulgaria) nu beneficiază de un astfel de echipament, astfel încât aria cercetărilor marine din INCD GeoEcoMar se poate extinde, în colaborare cu cercetătorii din țările vecine (cu care INCD GeoEcoMar are strânse colaborări) pe tot platoul de NV al Mării Negre.


Activitatea II1.2 Activitate suport pentru cercetare


Se propune efectuarea unor stagii de către 3 tineri cercetători ai INCD GeoEcoMar. Astfel, vor fi abordate noi domenii de C-D, pentru formarea unor noi echipe de cercetători de excelență. Stagiile de pregătire se referă la utilizarea noilor echipamente, cum este ecosondorul multifascicul - "multibeam echosounder" cu capabilitatea înregistrării coloanei de apă și a intensității retroîmprăștierii  - backscattering. Se vor realiza activități specifice pe mare pentru testarea echipamentului și înregistrarea efectivă de date cu valoare științifică.