Etapa I 2018

Activitatea I.1 Activitate de inovare

 

Această activitate constă din Organizarea Conferinței internaționale:  Sisteme europene fluvii-delte-mări. Se intenționează organizarea unei conferințe de către INCD GeoEcoMar, cu participarea unui număr important de invitați din țară și din străinătate (deplasarea acestora fiind cofinanțată din fonduri proprii). Fondurile alocate din acest proiect  vor fi utilizate pentru organizarea conferinței, redactarea programului, a volumului de abstracte, precum și pentru publicarea volumului conferinței (în revista Geo-Eco-Marina, indexată SCOPUS, Google_Scholar, etc.). Participarea cercetătorilor din INCD GeoEcoMar cu lucrări va da posibilitatea valorificării şi difuzării cunoştinţelor și rezultatelor de cercetare obținute pe tematica institutului. Un rol important va reveni tinerilor cercetători din INCD GeoEcoMar, care își vor prezenta rezultatele cercetărilor lor în cadrul unei importante comunități știintifice naționale și internaționale.


Activitatea I.1.2 Activități suport pentru cercetare

 

Această activitate constă din accesarea unor arhive, biblioteci, publicații, baze de date și alte surse pentru informarea asupra unor domenii noi care vor fi lansate în cadrul cercetării de excelența a acestui proiect, pentru inițierea în (1) Arheogeofizică în domeniul submarin și studierea în vederea valorificării a potențialului cultural și arheologic din zona Mării Negre, precum și (2) Dezvoltarea studiilor privind zgomotele subacvatice în sisteme fluviu-mare, domeniu aproape deloc acoperit în zona Mării Negre. Se propune de asemenea efectuarea unor stagii de către 2 tineri cercetători ai INCD GeoEcoMar. Astfel, vor fi abordate noi domenii de C-D și se vor forma noi echipe de cercetători de excelență.