Descriere Proiect

Proiectul “Cercetare de excelență în sisteme fluviu-delta-mare, pentru evidențierea schimbărilor climatice la nivel regional și global” vizează angajarea INCD GeoEcoMar în cooperarea și competiția globală în domeniul cercetării- dezvoltării prin creşterea performanţelor în domeniul de activitate (geo-ecologia sistemelor marine, deltaice și fluviale) la nivelul departamentelor și colectivelor de cercetare, având ca rezultate:

 
• creşterea vizibilităţii la nivel național şi internațional se va realiza prin publicaţii în reviste cu factor mare de impact, participarea la manifestări științifice internaţionale semnificative pentru domeniul de cercetare, organizarea unor manifestări științifice, având ca topică analiza complexă a macrogeosistemului Dunăre-Delta Dunării-Marea Neagră, cu participarea unor personalităţi în domeniu din ţară și din străinătate;


• valorificarea şi difuzarea cunoştinţelor și rezultatelor de cercetare în mediu științific și privat;


• adaptarea strategiei de dezvoltare la cerințele și evoluția pieței cercetării, prin înțelegerea influențelor și tendințelor interne și internaţionale în care operează INCD GeoEcoMar


• susținerea competențelor naţionale din instituții de cercetare cu posibilităţi de relansare în domenii economice de interes pentru România;


• planificarea resurselor umane, materiale, financiare și informaţionale de care dispune INCD GeoEcoMar în funcţie de importanţa proiectelor/ contractelor şi evoluția pieţei;


•  ridicarea permanentă a nivelului de pregătire al resurselor umane, mai ales a tinerilor, cu deschidere spre nou, astfel încât INCD GeoEcoMar să poată răspunde rapid și eficient beneficiarilor;


• introducerea de noi metode de cercetare, cerute de piața și utile nu doar cercetării ci și industriei, mediului academic, dar și de afaceri (ex. laboratoare noi de izotopi, microbiologie, etc);


• acordarea de asistenţă tehnică și de servicii științifice și tehnologice de înalt nivel în domenii prioritare;


• iniţierea şi dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public și privat;


• promovarea programelor de cooperare internaţională, prin accesarea tuturor ofertelor specifice domeniului propriu de activitate;


• accesarea altor categorii de proiecte/contracte, interne sau internaţionale, atât cu organisme de stat cât și din domeniul privat (ex. contracte directe cu mari companii din industria energetică, proiecte ale UNESCO, NATO, IAEA, etc.);


• lărgirea ariei de investigare a navei de cercetări marine Mare Nigrum, în vederea realizării de misiuni științifice, nu doar în Marea Neagră, ci și în Marea Mediterană şi alte bazine marine;


• sprijinirea organismelor guvernamentale în vederea atenuării tendințelor adverse din domeniul marin, atât din punct de vedere ştiinţific, cât și geopolitic;

 

• abordarea multidisciplinară, complexă, a activităţilor de cercetare-dezvoltare, prin cooperare mai strânsă cu instituții academice și de cercetare, nu doar din domeniul propriu de activitate